Magnetosztatika » Energiaveszteség ütközéskor

Média

Filmek

Jelenség leírása

Az egymást vonzó mágneses ütközők segítségével tökéletesen rugalmatlan ütközéseket valósíthatunk meg. Az ütközés után a mágnesek hatására a kiskocsik egymáshoz tapadnak, és együtt mozognak tovább. Megvalósíthatunk olyan frontális ütközéseket is, amikor az egymással szemben mozgó kiskocsik az ütközés végén összetapadva megállnak, így teljes mértékben elvesztik mozgási energiájukat.

Összeállítás

Helyezzünk vízszintes sínre álló kiskocsit és ütköztessünk neki vonzó mágneses ütközővel ellátott másik kiskocsit. Kiskocsik egymásra helyezésével változtassuk az ütköző testek tömegét.

Eszközök

egyforma kiskocsik egymást vonzó mágneses ütközőkkel., Vízszintes sín

Magyarázat

110. Energiaveszteség ütközéskor

Rugalmatlan ütközéskor mindig fellép valamekkora mozgási energia veszteség. Ha a céltárgy kezdetben áll, majd az ugyanakkora tömegû lövedékkel egyenes, centrális, tökéletesen rugalmatlan ütközést végez, akkor a tömeg kétszeresére nõ, a sebesség felére csökken, és a lendület megmarad:


mv=2mfrac{v}{2}.

A mozgási energia viszont nem marad meg, hiszen a kezdeti mozgási energia: frac{1}{2}mv^2, míg az ütközés utáni mozgási energia:


frac{1}{2}2mleft(frac{v}{2}
ight)^2=frac{mv^2}{4}=frac{1}{2}
left(frac{1}{2}mv^2
ight),

vagyis csak a mozgási energia fele marad meg, a többi nagyrészt termikus energiává válik.

Ha két test egymással szemben halad, majd egyenes, centrális, frontális, tökéletesen rugalmatlan ütközést végeznek, akkor bizonyos esetekben teljesen elveszítik a mozgási energiájukat. Ennek az a feltétele, hogy a testek az ütközés után álljanak meg. Ez akkor következik be, ha az ütközés elõtt azonos nagyságú, de ellentétes értelmû lendülettel rendelkeztek, vagyis lendület-összegük az ütközés elõtt (és a lendület-megmaradás miatt az ütközés alatt és után is) nulla:

m1 v1 +m2 v2 =0.


Szerzők

  • Baranyai Klára
  • Honyek Gyula

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Fizika, középiskolai tankönyvsorozat a Műszaki Kiadó gondozásában Szerzők: Gulyás János, Honyek Gyula, Markovits Tibor, Szalóki Dezső, Tomcsányi Péter, Varga Antal
  URI STRING  
/show/110/F-H-C
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
609,864 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0133
Total Execution Time  0.0144
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0007   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('c9bf571b445a60d507221b8671f402e5''18.232.31.206''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1675524358) 
0.0008   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0011   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '110' 
0.0016   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '110' 
0.0009   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '110' 
0.0006   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '110' 
0.0005   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '110' 
0.0009   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '110' 
0.0011   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '110'