Magnetosztatika » Áramjárta vezetőre ható erő higanyban

Média

Filmek

Jelenség leírása

A higanyt tartalmazó hengeres edény közepén helyezzünk el egy rúdmágnest. Az edényben lévő higanyba nyúljon be egy röpzsinór. Az edény alján, a higanyból vezessen ki egy csatlakozó. Hozzunk létre olyan áramkört, amelyben a mozgásra képes röpzsinóron, illetve a higanyon keresztül folyik az áram. Az áram bekapcsolása után a röpzsinór körbejárja a higanyos edény közepén lévő rúdmágnest.

Összeállítás

A higanyt tartalmazó hengeres edény közepén helyezzünk el egy rúdmágnest. Az edényben lévő higanyba nyúljon be egy röpzsinór. Az edény alján, a higanyból vezessen ki egy csatlakozó. Hozzunk létre olyan áramkört, amelyben a mozgásra képes röpzsinóron, illetve a higanyon keresztül folyik az áram.

Eszközök

állandó mágnes, állvány., áramforrás, Higanyt tartalmazó tartály, röpzsinórok

Magyarázat

144. Áramjárta vezetõre ható erõ higanyban

Az összeállítás legfontosabb része egy higanyt tartalmazó hengeres tartály, melynek közepén, a tartály tengelyében függõlegesen álló, kisméretû mágnesrúd található. Telep segítségével egyenáramú zárt áramkört hozunk létre, mely a higanyon keresztül záródik. Az áram röpzsinóron, majd végül banándugón keresztül érkezik a higanyba, és a higanytartály alján lévõ csatlakozón távozik. Ha zárjuk az áramkört, akkor a higanyba merülõ banándugó (a röpzsinórral együtt) elkezd körbe járni a mágnesrúd körül. Ha az áramirányt megfordítjuk, akkor a röpzsinór ellentétes irányba forog.

A jelenséget az áramjárta vezetõre ható mágneses erõ (F = BIl) segítségével magyarázhatjuk meg. A röpzsinór a mágnesrúd közelében függõleges helyzetû, ugyanakkor a mágneses tér a mágnesrúd felsõ vége közelében vízszintes irányú, illetve úgy ferde, hogy az ottani mágneses indukcióvektornak van vízszintes összetevõje. Ez a vízszintes összetevõ a mágnesrúd tengelyéhez képest sugárirányú. A mágneses erõ (Lorentz-erõ) a vezetékre is, az indukcióvektorra is merõleges, ami az összeállítás esetén körbe járatja a vezetéket, vagyis az erõ a kör érintõjének irányába mutat. Ha az áramirányt ellenkezõjére változtatjuk, akkor a mágneses erõ is elõjelet vált, a röpzsinór fordított irányban jár körbe a mágnesrúd körül.


Szerzők

  • Baranyai Klára
  • Honyek Gyula

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Fizika, középiskolai tankönyvsorozat a Műszaki Kiadó gondozásában Szerzők: Gulyás János, Honyek Gyula, Markovits Tibor, Szalóki Dezső, Tomcsányi Péter, Varga Antal
  URI STRING  
/show/144/F-H-C
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
609,752 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0005
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0107
Total Execution Time  0.0113
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0007   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('69de5d6dfbe1a3c1032df9626f2eb432''18.232.31.206''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1675521323) 
0.0007   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0015   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '144' 
0.0006   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '144' 
0.0006   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '144' 
0.0005   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '144' 
0.0006   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '144' 
0.0006   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '144' 
0.0008   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '144'