Magnetosztatika » Áramjárta vezetőre ható erő bemutatása patkómágnessel

Média

Filmek

Jelenség leírása

Szögletes U alakú vezető keret alsó, vízszintes szakaszát vezessük át egy patkómágnes szárai között. Ha a keretben áram folyik, akkor a mágneses mező hatására a keret vízszintes irányba kilendül. Akár a keretben folyó áram irányát változtatjuk meg, akár a patkómágnes fejre állításával a mágneses mező irányát fordítjuk meg, a keretre ható erő ellentétesre vált. (Természetesen, ha a két változást egyszerre hajtjuk végre, akkor a keretre ható erő iránya nem változik.)

Összeállítás

Szögletes U alakú vezető keret alsó, vízszintes szakaszát vezessük át egy patkómágnes szárai között. Ha a keretben áram folyik, akkor a mágneses mező hatására a keret vízszintes irányba kilendül.

Eszközök

állvány, áramforrás., csatlakozó vezetékek, Patkómágnes, szögletes U alakú vezető keret

Magyarázat

145. Áramjárta vezetõre ható erõ bemutatása patkómágnessel

Szögletes U-alakú vezetõkeretet az ábrán látható módon felfüggesztünk, és a keret alsó, vízszintes részét patkómágnessel vesszük körbe. Így a patkómágnes szárai között függõleges mágneses mezõ található. Ha a vezetõkereten áramot vezetünk át, akkor a keret kilendül. Ha az áramirányt megváltoztatjuk, akkor a keret ellentétes irányban lendül ki. Ugyancsak megváltoztatja a keret kitérésének irányát az is, ha a patkómágnest megfordítjuk, vagyis pólusait felcseréljük, így ellentétes irányú mágneses teret hozunk létre.

A jelenséget az áramjárta vezetõre ható mágneses erõ (F = BIl) segítségével magyarázhatjuk meg. A patkómágnes szárai közötti vezetékben az áramirány vízszintes, a vezeték környezetében a mágneses mezõ jó közelítéssel homogén, és függõleges. A mágneses erõ (Lorentz-erõ) a vezetékre is, az indukcióvektorra is merõleges, ami a keret vízszintes irányú kitérülését eredményezi. Az áramirány, illetve a mágneses mezõ irányának megváltoztatása a mágneses erõ irányának megváltozásával jár.


Szerzők

  • Baranyai Klára
  • Honyek Gyula

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Fizika, középiskolai tankönyvsorozat a Műszaki Kiadó gondozásában Szerzők: Gulyás János, Honyek Gyula, Markovits Tibor, Szalóki Dezső, Tomcsányi Péter, Varga Antal
  URI STRING  
/show/145/F-H-C
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
609,024 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0009
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0115
Total Execution Time  0.0125
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0006   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('befab222d30708d9fc7d382301c51564''18.232.31.206''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1675522068) 
0.0007   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0009   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '145' 
0.0008   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '145' 
0.0005   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '145' 
0.0007   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '145' 
0.0007   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '145' 
0.0007   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '145' 
0.0009   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '145'