Magnetosztatika » Rúdmágnes mágneses tere

Jelenség leírása

,,Miképp fejthetni meg azt, hogy a delejes acélrúd hatása a rúd közepe táján semmi, a rúd végei felé pedig mindinkább növekszik? - kérdezte Jedlik Ányos egy vizsgán 1871-ben. Mérjük meg egy iskolai rúdmágnes környezetében a B mágneses indukció irányát, és szemléltessük a mágneses mezõt B-vonalakkal.

Eszközök

Rúdmágnes

Magyarázat

A mágneses indukcióvektor irányát többféle módon is meg lehet határozni. Bogdán Ákos (Pécs, Leöwey Klára Gimn. 11. évf) a közismert ,,vasreszelékes módszert'' alkalmazta. Egy esztergapadról mágnessel összegyûjtött, majd többszörösen átszitált finom vasporral szép mintázatot tudott ,,rajzolni''. Ezután festékszóróból óvatosan lakkot fújt a papírra, így rögzítette az erõvonal-képet. Mások fénymásolatot készítettek a vasreszelék-rajzolatról, s azt mellékelték a jegyzõkönyvükhöz.

Többen kicsiny mágnest (pl. mágnesezett varrótût) vékony fonálra függesztettek, s az így készített kicsiny iránytûvel ,,tapogatták le'' a mágneses indukcióvektor irányát. Gáspár Merse Elõd (Fazekas M. Fõvárosi Gyak. Gimn. 12. évf.) az inga lengésidejét mérve a mágneses indukció nagyságát is össze tudta hasonlítani különbözõ pontokban (B\propto T^{-2}). Megállapította, hogy a Föld mágneses tere (a vizsgált mágnes 10 cm-es környezetében) legalább 30-szor gyengébb a mérendõ mágnes terénél.

Lipcsei Gábor (Bp., ELTE Radnóti M. Gyak. Isk. 11. évf.) is iránytûvel határozta meg az indukcióvektor irányát, majd ebben az irányban egy kicsit elmozdította az iránytû tengelyét, ott ismét irányt mért, s így - kis lépésekben, hosszú, kitartó munkával - feltérképezte az erõvonalakat.

A megfigyelt erõvonalképek általában azt mutatták, hogy a mágneses erõvonalak nem csak a mágnesrúd végénél, hanem hosszabb szakaszon lépnek ki a mágnesbõl, illetve futnak be a másik vége közelében. Geresdi Attila (Pécs, Árpád Fejedelem Gimn. 10. évf.) vizen úszó parafadugóba tût szúrt, majd mágnesrudat tartott fölé. A dugó a ,,mágneses pólus'' alá úszott. Mérései szerint a mágneses mezõ így definiált pólusai a rúd teljes hosszának 88%-ánál helyezkednek el.

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Bogdán Ákos
  • Gáspár Merse Elõd
  • Geresdi Attila
  • Jedlik Ányos
  • Lipcsei Gábor
  URI STRING  
/show/216/F-H-C
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
606,240 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0120
Total Execution Time  0.0128
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0008   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('f64dc676dc831c9335ba09592e244543''18.232.31.206''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1675523151) 
0.0008   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0011   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '216' 
0.0019   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '216' 
0.0008   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '216' 
0.0004   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '216' 
0.0004   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '216' 
0.0010   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '216' 
0.0009   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '216'