Magnetosztatika » Mágneses mező feltérképezése

Jelenség leírása

Határozzuk meg egy korong alakú mágnes körül több pontban az indukcióvektor irányát! Használjunk elõször vasreszeléket, majd iránytût!

Eszközök

iránytű., korongmágnes, vasreszelék

Magyarázat

Megoldás. E mérési feladat célja Vigh Máté (Pécs, Babits M. Gimn., 11. évf.) megfogalmazásában ,,elsõsorban nem számszerû mérések végrehajtása, hanem sokkal inkább a jelenségek alapos (kvalitatív) megfigyelése, és a tapasztalatok áttekinthetõ lejegyzése'' volt.

A mérés elvégzéséhez mindenekelõtt egy elég erõs, korong alakú mágnes szükségeltetett. Ilyen majdnem minden iskolai szertárban akad. Ezt a lehetõséget a mérést elvégzõ diákok közül sokan igénybe is vették. Többen hangszóróból kiszerelt erõs mágnessel végezték a megfigyeléseket. Voltak, akik két- vagy többféle mágnest is használtak, a korong alakú mellett gyûrû formájút is. Teljesen egyéni módon oldotta meg a feladatot Rárósi Ferenc (Hódmezõvásárhely, Bethlen G. Ref. Gimn., 12. évf.), aki erre a célra egy speciális ,,felmágnesezõ készüléket'' épített.

Úgy tûnik, a mérést elvégzõ versenyzõknek a legnagyobb gondot a megfigyelt jelenségek hiteles rögzítése, és annak a mérési jegyzõkönyvet olvasó számára történõ meggyõzõ közlése okozta. Ennek érdekében a legváltozatosabb módszerekhez folyamodtak a versenyzõk; ízelítõül bemutatunk néhányat.

Többen, mint pl. Szekeres Balázs (Szolnok, Verseghy F. Gimn., 12. évf.), Kantuly Gábor (Nyíregyháza, Bánki Donát Mki. Gimn., 10. évf.), Komjáthy Júlia (Szekszárd, Garay J. Gimn., 12. évf.) vagy Szakál Alex (Budapest, Apáczai Csere J. Gyak. Gimn., 11. évf.) színes (vagy fekete-fehér) fotókat készítettek és küldtek a megfigyeltekrõl. Néhányan digitális fényképezõgéppel örökítették meg az ábrákat. (Lapunk hátsó borítóján bemutatunk néhány jól sikerült, látványos felvételt. A Szerk.) Szilágyi Péter (Debreceni Egyetem Kossuth L. Gyak. Gimn., 11. évf.) átlátszó mûanyag fólián hozta létre a vasreszelék-képet, majd egy kartonpapír segítségével óvatosan lapolvasóra (szkennerre) helyezte a fóliát, s a kartont eltávolítva beolvasta az ,,erõvonal-képet''. Tóth Sándor (Csongrád, Batsányi J. Gimn., 12. évf.) ugyancsak átlátszó fólián alakította ki az erõvonal-ábrákat, s azokat fénymásológépbe helyezve készített postázható másolatokat.

Igen figyelemre méltóak azok a frappánsan egyszerû módszerek is, amelyek a modern technika mellõzésével, de mégis meggyõzõen dokumentálják és közvetítik a megfigyelteket. Ilyen pl. Tóth Máté (Hódmezõvásárhely, Bethlen G. Ref. Gimn., 9. évf.) munkája, aki ragasztóval megkent fehér lapra szórta a vasport. (Mérési jegyzõkönyve szerint a ragasztó nélkül sokkal szebb volt a rajzolat, de azt nem tudta lefényképezni, ezért küldte el az egyébként nagyon szép ragasztós változatokat.) Balogh László (Fazekas M. Fõv. Gyak. Gimn., 12. évf.) az erõvonal-ábra kialakulása után azonnal leragasztotta azt egy széles cellux-szalaggal, és az így rögzített képeket a dolgozatához mellékelte. Említést érdemel még Juhász Anikó (Eger, Gárdonyi G. Ciszt. Gimn., 12. évf.) is, aki kézzel készített érthetõ, hiteles ábrákat a tapasztaltakról.

Az iránytûvel történõ megfigyeléseket vagy az iránytû elfordulási szögének megmérésével, vagy csak a beállási irány különbözõ pontokban történõ berajzolásával oldották meg a versenyzõk. Néhányan gondoltak a földi mágneses tér jelenlétére is, és arra, hogy zavaró hatását a mérési adatok kiértékelésénél figyelembe vegyék. Balogh László (Fazekas M. Fõv. Gyak. Gimn., 12. évf.) úgy próbálta a földmágnességbõl adódó szisztematikus hibát kiküszöbölni, hogy az egész elrendezés 180o-os elfordítása után megismételte az iránytûs mérést, és az így kapott kétféle irányt ,,átlagolta''.

!!\small!!45 dolgozat érkezett. 6 pontot kapott Balogh László, Juhász Anikó, Szakál Alex, Szilágyi Péter és Vigh Máté megoldása. Kicsit hiányos (5 pont) Ambrózi Gergely, Komjáthy Júlia, Rakyta Péter, Soós Gábor, Szabó Áron, Szekeres Balázs, Tátrai Dávid, Tóth Máté és Tóth Sándor dolgozata. Hiányos (1-4 pont) 22, nem értékelhetõ (mert egyáltalán nem tartalmaz mérési adatokat) 8, névtelen 1 dolgozat.

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Balogh László
  • Juhász Anikó
  • Szakál Alex
  • Szilágyi Péter
  • Vigh Máté
  URI STRING  
/show/235/F-H-C
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
616,888 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0121
Total Execution Time  0.0129
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0006   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('ad5ab696756dd11ac9c7f324e38da579''18.232.31.206''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1675521616) 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0010   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '235' 
0.0007   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '235' 
0.0006   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '235' 
0.0004   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '235' 
0.0007   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '235' 
0.0008   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '235' 
0.0007   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '235'